Suspensionsernæring – om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe

Havet er en tynd suppe af mikroskopiske planktonalger. Mange filtrerende dyr har specialiseret sig i at leve af disse suspenderede fødepartikler. For at dække fødebehovet skal dyrene pumpe store mængder vand, samtidig med at de små planktonalger effektivt tilbageholdes, og det koster energi. Er det energimæssigt en marginal levevej? Denne artikel belyser spørgsmålet på baggrund af ny forskning. Samtidig omtales den økologiske betydning af filtrerende ‘nøgleorganismer’ i vore fjorde og kystnære områder

Forfattere: HANS ULRIK RIISGAARD OG POUL SCHEEL LARSEN

LinkedIn