Vandrammedirektivet kompleksitet og omkostningseffektivitet

Implementering af Vandrammedirektivet vil kræve nytænkning omkring vandområdeplanlægningen. Det gælder den teknologi, der skal anvendes, kompleksiteten af de analyser, der skal foretages, samt organisering og integration af fagkompetencer. Vandrammedirektivet diskuteres i denne artikel med udgangspunkt i direktivets krav om tværfaglige analyser som forudsætning for planlægning af indsatsprogrammer baseret på omkostningseffektivitet.

Forfattere: PALLE GREVY, KIM JACOBSEN, METTE JEPPESEN, OG BIRGITTE GRØNBECH

LinkedIn