Fortidens pesticidsyndere i Københavns grundvand

Forureningen af grundvand med pesticider er et velkendt problem. 
Det stof, der indtil nu har forurenet de fleste vandforsyningsanlæg i 
Danmark, er 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), som er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne dichlobenil og chlorthiamid (handelsnavne: Prefix og Caseron). 

Forfatter: Bertel Nisson, Jens Aaamand, Katrin Pedersen, Mette Broholm, Ole Stig Jacobsen, René K. Juhler

Kategori: 2003

LinkedIn