Invasiv Mnemiopsis-ribbegople i danske farvande

En i danske farvande hidtil ukendt ribbegople blev i marts 2007 obser­veret i Kerteminde Bugt. Ribbegoplen (Mnemiopsis leidyi) er kendt som en invasiv art i Sortehavet, hvor den har gjort stor skade på fiskeriet. Måske er de danske farvande nu så varme, at ribbegoplen kan etablere sig permanent – muligvis med de samme økologiske og økonomiske skader som i Sortehavet.

Forfattere: Hans Ulrik Riisgaard

LinkedIn