Mini-SkyTEM – et nyt kortlægningsværktøj

Grundvandsmodeller er blevet et uundværligt beslutningsværktøj i administration og vurdering af grundvandsressourcer. Det stiller stigende krav til mængden, tætheden og kvaliteten af modellernes datagrundlag, hvis der skal opnås en tilstrækkeligt høj opløsning af de geologiske strukturer. Det kan umuligt opnås kun på baggrund af boringer, hvorfor geofysiske data typisk inddrages. Men er den overfladenære opløsning med eksisterende metoder tilstrækkelig?

Forfattere: Jesper Pedersen, Flemming Effersø, Flemming Jørgensen, Jens Christian Refsgaard, Esben Auken, Cyril Champer & Anders Vest Christiansen

LinkedIn