Flemming Jørgensen

Ny geofysisk metode inviterer til detaljeret geologisk kortlægning

Geologisk tolkning af den øvre geologi i Danmark er på grund af den komplekse opbygning ofte en stor udfordring. En udfordring som skal håndteres indenfor kortlægning af jord- og grundvandsforureninger, grundvandsressourcer, råstofressourcer mv. Med det nyudviklede geofysiske instrument tTEM (tow-TEM) er der tilføjet et vigtigt værktøj til fladedækkende kortlægning af de øverste ca. 50 m …

Ny geofysisk metode inviterer til detaljeret geologisk kortlægning Læs mere »

Mini-SkyTEM – et nyt kortlægningsværktøj

Grundvandsmodeller er blevet et uundværligt beslutningsværktøj i administration og vurdering af grundvandsressourcer. Det stiller stigende krav til mængden, tætheden og kvaliteten af modellernes datagrundlag, hvis der skal opnås en tilstrækkeligt høj opløsning af de geologiske strukturer. Det kan umuligt opnås kun på baggrund af boringer, hvorfor geofysiske data typisk inddrages. Men er den overfladenære opløsning …

Mini-SkyTEM – et nyt kortlægningsværktøj Læs mere »

Geologisk modellering

I disse år arbejdes der intenst på at samle brikkerne i et geologisk puslespil over den danske undergrund. Der opbygges et 3D modelunivers med viden om grundvandsreserverne og deres beskyttelse. Modellørerne arbejder med fælles spilleregler og benytter samme computerprogram. Det geologiske puslespil skal gå op på tværs af kortlægningsområdegrænser og sidste brik skal være på …

Geologisk modellering Læs mere »