Ny geofysisk metode inviterer til detaljeret geologisk kortlægning

Geologisk tolkning af den øvre geologi i Danmark er på grund af den komplekse opbygning ofte en stor udfordring. En udfordring som skal håndteres indenfor kortlægning af jord- og grundvandsforureninger, grundvandsressourcer, råstofressourcer mv. Med det nyudviklede geofysiske instrument tTEM (tow-TEM) er der tilføjet et vigtigt værktøj til fladedækkende kortlægning af de øverste ca. 50 m af den geologiske lagserie, så en mere detaljeret tolkning af geologien er mulig.

Forfattere: Anders Juhl Kallesøe, Jesper B. Pedersen, Peter Sandersen, Anne Sophie Høyer, Flemming Jørgensen, Anders Vest Christiansen, Esben Auken & Birgitte Hansen

LinkedIn