Tubæk Å – helhedsorienteret planlægning

Ved systematisk gennemgang af Tubæk Å-oplandet har Vordingborg Kommune fået et samlet overblik over mulige vand- og klimaprojekter i et helt vandløbsopland. Det giver kommunen grundlag for at prioritere de forskellige tiltag, estimere den samlede effekt af tiltagene, vurdere sammenhængen og afklare, om der er konflikter mellem de forskellige forslag.

Forfattere: Bo Christensen & Linda Adelfest

LinkedIn