Hyppige vandaksarter etablerer sig hurtigere end sjældne vandaksarter

Vandaksslægten er en yderst vigtig slægt af undervandsplanter i danske vandløb. Mange vandaksarter er imidlertid blevet sjældne og optræder på listen over sjældne arter i danske vandløb (9 ud af 21). Men arterne har ikke altid været sjældne. Selvom vi genopretter vandløb i dag i et omfang som aldrig før, må vi konstatere at de sjældne vandaksarter ikke kommer tilbage. Vi undersøger her, om en af årsagerne kan være, at de sjældne vandaksarter har sværere ved at etablere sig end de mere hyppige vandaksarter

Forfattere: Mette B. Larsen, Lisbeth D. Henriksen, Trine J. Johnsen, Søren E. Larsen, Tenna Riis & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn