Bæredygtig Søforvaltning: et paradigmeskifte i restaureringen af søer

Fosfor er en begrænset ressource, der udvindes til fødevareproduktionen, hvor meget fosfor spildes og til sidst ender med at forurene vores vandmiljø. Denne problemstilling vil vi søge at adressere i et nyt forskningssamarbejde ”Bæredygtig søforvaltning”, hvor formålet er at sikre god vandkvalitet i vores søer samtidig med, at en værdifuld ressource
genanvendes

Forfattere: Kasper Reitzel, Martin Søndergaard, Søren Bøye Olsen, Thomas Davidson, Sara Egemose, Sina Haasler, Anna-Marie Klamt, Theis Kragh, Maiken Lykke Lolck, Morten Lykkegaard Christensen, Jens Muff, Anders Nielsen, Ulla Gro Nielsen, Lisbeth M. Ottosen, Emma Polauke, Aidan Mark Smith, Jonas Stage Sø, DennisTrolle, Elvis Genbo Xu & Christian Skov

LinkedIn