Morten Lykkegaard Christensen

Bæredygtig Søforvaltning: et paradigmeskifte i restaureringen af søer

Fosfor er en begrænset ressource, der udvindes til fødevareproduktionen, hvor meget fosfor spildes og til sidst ender med at forurene vores vandmiljø. Denne problemstilling vil vi søge at adressere i et nyt forskningssamarbejde ”Bæredygtig søforvaltning”, hvor formålet er at sikre god vandkvalitet i vores søer samtidig med, at en værdifuld ressourcegenanvendes Forfattere: Kasper Reitzel, Martin […]

Bæredygtig Søforvaltning: et paradigmeskifte i restaureringen af søer Read More »

Slambede – hvordan håndterer vi dem?

Slambede ødelægges, hvis kvaliteten af det udlagte slam er for dårlig. Desværre kan slamkvaliteten forringes væsentlig under transport fra renseanlæg til slammineraliseringsanlæg. Hvordan mindskes den negative effekt af transporten, og hvordan skal man kontrollere slammet inden udlægningen? Forfattere: Morten Lykkegaard Christensen, Dominik Marek Dominiak, Lisbet Adrian, Robert B. Hansen, Kristian Keiding og Per Halkjær Nielsen

Slambede – hvordan håndterer vi dem? Read More »