Havet sletter ikke alle spor – påvisning af en lokal NPO forurening i et kystvand

Sin størrelse til trods, vil der i havet næsten altid afsættes spor fra en forurening. Kunsten består i at finde dem. Selve forureningen omkring udledningsstedet er hurtig borte, mens virkningen heraf på dyr og planter er fastholdt i længere tid.

Forfattere: Michael Olesen, Peter Mæhl & Bo Mammen Kruse

LinkedIn