På tide at bremse kampen om ådalene

Mange modsatrettede interesser har medført fastlåste konflikter om ådalene, hvor man forsøger at tage hensyn til både natur og vandmiljø, afvanding, afledning af spildevand og forsinkelse af regnvand. Men vi kan i dag kortlægge og analysere ådalene effektivt, og vi har gode metoder til at fremme den ønskede tilstand i den enkelte ådal. Derfor er det på tide, at vi bliver bedre til at håndtere konflikterne om ådalene på et oplyst grundlag

Forfattere: Henrik Vest Sørensen

LinkedIn