Ålegræs i Danmark og REELGRASS projektet

For 100 år siden var tætte ålegræsenge overalt langs de danske kyster med til at sikre høj biodiversitet, klart vand og en stabil havbund. Men i 1932 udbrød en svampesygdom, som udløste massedød hos ålegræs. I perioden efter 1950 og frem til 1980’erne voksede eutrofieringen og begrænsede efterhånden plantens udbredelse til under 25 % af den oprindelige dækning til stor skade for kystvandenes økologiske kvalitet. På trods af mere end 20 års reduktion af næringsstofudledningen har ålegræsset endnu ikke genvundet fordums styrke, tværtimod. I det strategiske forskningsprojekt – REELGRASS har vi undersøgt, hvad der begrænser retableringen af ålegræs og den tilknyttede gode økologiske kvalitet i kystvandene.

Forfattere: Mogens Flindt, Dorte Krause-Jensen & Kaj Sand-Jensen

LinkedIn