Fagtidsskriftet Vand & Jord

Fagtidsskriftet Vand & Jord har til formål at bidrage bredt til den naturvidenskabelige formidling indenfor alle aspekter af vand, miljø, klima og natur.

Seneste nummer

Vand & Jord nummer 1, 2024

·      Forhåndsdispensation og bilag IV-arter

·      Bentiske alger i vandløb

·      Kildeopsporing MFS

·      Diffuse fosfortab

·      Grøde i Gudenåen

·      Mål for grødetilstanden

·      Beskyttelse af flagermus

·      Grundvandsindvinding og natur

·      Kulstofholdig lavbundsjord

·      Nye rev i havet

·      Filtrering af fosfor i drænvand

Tidligere artikler

Her finder du alle artikler siden 2003 som pdf-filer når vores website er fuldt udbygget

E-bøger

En række af Vand & Jord’s artikler er samlet i specifikke e-bøger

NYHEDSBREV

Hold dig opdateret om nyt fra os