Vådområder virker

Hidtil er effekter af restaurerede vådområder for kvælstof og fosfor belyst ved effektvurderinger i selve vådområdet i form af massebalancestudier eller eksperimentelle målinger. Som noget nyt kan vi nu påvise effekten ud fra overvågningsdata på oplandsskala med Odense Å-oplandet som eksempel. Her er der nemlig restaureret 860 ha vådområder i perioden 2001 til 2011, eller hvad der svarer til ca. 9 % af hele vådområdeindsatsen i Danmark.

Forfattere: Jørgen Windolf, Henrik Tornbjerg, Carl Christian Hoffmann & Brian Kronvang

LinkedIn