Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen?

Der har gennem mange år været arbejdet med at udvikle og dokumentere nye virkemidler til at reducere udledningen af kvælstof til det marine vandmiljø. Formålet har været at få en bredere vifte af virkemidler med henblik på at gøre kvælstofindsatsen mere omkostningseffektiv. Et af de nye virkemidler, der har været arbejdet med, er styret dræning (SD), der i udenlandske undersøgelser har vist stort potentiale for reduktion i kvælstofudledningen via dræn.

Forfattere: Christen D. Børgesen, I. K. Thomsen, F. P. Vinther, M. V. Carstensen, E.O. Bach, A.B. Møller, M. Deichmann, S.K. Hvid, N. B. Olesen, B. Kronvang & B. Moeslund

LinkedIn