Mads Uggerby

Afstrømning fra byens ubefæstede områder

Afstrømning fra byens ubefæstede områder er på en og samme tid et kendt, men også relativt uudforsket fænomen. Det betyder i bund og grund, at der i dag ses vandmængder i afløbssystemet, som ikke nødvendigvis kan forklares af afstrømning fra befæstede områder. Ofte tilskrives den ukendte afstrømning andre hydrologiske processer, som er sværere at regne …

Afstrømning fra byens ubefæstede områder Læs mere »

Ny effektiv metode til opsporing af uvedkommende vand i kloaksystemet

Fejlkoblinger forekommer hyppigt i separatkloakerede systemer, og resulterer ofte i betydelige mængder af såkaldt ”uvedkommende vand” i rørene. Det er et problem for både kloaksystemets og renseanlæggenes kapacitet. En ny og effektiv metode til opsporing af fejlkoblingerne med DTS (Distributed Temperatur Sensing) er nu blevet udviklet og afprøvet i Danmark, og resultaterne er lovende Forfattere: …

Ny effektiv metode til opsporing af uvedkommende vand i kloaksystemet Læs mere »