Afstrømning fra byens ubefæstede områder

Afstrømning fra byens ubefæstede områder er på en og samme tid et kendt, men også relativt uudforsket fænomen. Det betyder i bund og grund, at der i dag ses vandmængder i afløbssystemet, som ikke nødvendigvis kan forklares af afstrømning fra befæstede områder. Ofte tilskrives den ukendte afstrømning andre hydrologiske processer, som er sværere at regne med, og på. Siden 2015, har Aarhus Vand, Aalborg Universitet og EnviDan indgået i en forskningsgruppe, der har til mål at tilvejebringe mere viden om hvor store afstrømningsvoluminer, der stammer fra byens ubefæstede områder, samt hvilken afstrømningsdynamik, der ligger til baggrund for vandmængderne.

Forfattere: Kristoffer Tønder Nielsen, Mads Uggerby & Michael Robdrup Rasmussen

LinkedIn