Status over pesticider i danskdrikkevand fra 2002 – 2019

Hvad er status for pesticider i drikkevandet på almene vandværker i Danmark, og er der sket en udvikling i perioden fra 2002-2019? Til trods for fund af flere nye stoffer i 2019 ses der et fald i eksponering til pesticider på husstandsniveau. Det skyldes sandsynligvis, at vandværkerne på forskellige vis finder løsninger på at nedbringe pesticidindholdet.
Da programmet for obligatoriske pesticidanalyser på vandværker er under konstant udvikling, er der behov for ofte at gentage en status for at få et retvisende overblik.

Forfattere: Denitza D. Voutchkova, Jörg Schullehner, Carina Skaarup, Kirstine Wodschow, Annette Kjær Ersbøll & Birgitte Hansen

LinkedIn