efAvanceredenanomaterialer– en miljørisiko?

Anvendelsen af nanomaterialer er stadigt stigende over alt i samfundet – både i forbrugerprodukter men også i industrielle og miljømæssige anvendelser. Nye avancerede nanomaterialer vil i de kommende år finde anvendelser f.eks. til energilagring, katalyse og mindsket kemikalieforbrug. Men hvad ved vi om risikoen for vandmiljøet
for de eksisterende og nye, avancerede nanomaterialer?

Forfattere: Lars M. Skjolding & Anders Baun

LinkedIn