Anders Baun

efAvanceredenanomaterialer– en miljørisiko?

Anvendelsen af nanomaterialer er stadigt stigende over alt i samfundet – både i forbrugerprodukter men også i industrielle og miljømæssige anvendelser. Nye avancerede nanomaterialer vil i de kommende år finde anvendelser f.eks. til energilagring, katalyse og mindsket kemikalieforbrug. Men hvad ved vi om risikoen for vandmiljøetfor de eksisterende og nye, avancerede nanomaterialer? Forfattere: Lars M. […]

efAvanceredenanomaterialer– en miljørisiko? Read More »

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader

Regnafstrømning fra befæstede overflader kan indeholde hundredvis af miljøfremmede stoffer. Institut for Miljøteknologi på DTU har derfor udviklet en problemorienteret metode til på en struktureret og gennemskuelig måde at udarbejde fokuserede lister over problematiske stoffer. Metoden kan lette arbejdet med at implementere Vandrammedirektivet Forfattere: Peter Steen Mikkelsen, Eva Eriksson, Anders Baun og Anna Ledin

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader Read More »

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader

Regnafstrømning fra befæstede overflader kan indeholde hundredvis af miljøfremmede stoffer. Institut for Miljøteknologi på DTU har derfor udviklet en problemorienteret metode til på en struktureret og gennemskuelig måde at udarbejde fokuserede lister over problematiske stoffer. Metoden kan lette arbejdet med at implementere Vandrammedirektivet. Forfattere: Peter Steen Mikkelsen, Eva Eriksson, Anders Baun og Anna Ledin

Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader Read More »