Pesticider i vandløb fra overfladiskafstrømning

Vi ser i fremtiden ind i et ændret klima med mere regn og mere ekstreme regnbyger. I dette klima vil overfladisk afstrømning fra marker ske både hyppigere og med større vandmængder. Denne hidtil oversete transportvej vil kunne medtage pesticider opløst i vandet og bundet til jordpartikler fra mark til vandløb. Derfor vil
pulsforekomster af pesticider i vandløb stige. Vi er netop nu i gang med at undersøge betydningen af overfladisk afstrømning for tab af pesticider fra marker, og betydningen heraf for pulsforekomster af pesticider i vandløb.

Forfattere: Brian Kronvang, Niels B. Ovesen, Dominik Zak, Tina Houlborg, Henrik Jernstedt & Sofie Gyritia Madsen van’t Veen

LinkedIn