SorbiCell® til pesticid og næringsstofmonitering

Udvaskningen af pesticider og næringsstoffer varierer meget fra mark til mark, hvilket gør det svært at fokusere og styrke indsatsen for at beskytte sårbare arealer. Detailmonitering på drænoplandsniveau kan være et vigtigt værktøj til at identificere sårbare arealer. Sorbisense A/S har udviklet en prisbillig metode til monitering af pesticider og næringsstoffer i drænvand og grundvand, der giver mulighed for netop denne detailmonitering.

Forfattere: Anders Lindblad Vendelboe, Hubert de Jonge, Preben Olsen & Lis Wollesen de Jonge

LinkedIn