SorbiCell® til pesticid og næringsstofmonitering

Udvaskningen af pesticider og næringsstoffer varierer meget fra mark til mark, hvilket gør det svært at fokusere og styrke indsatsen for at beskytte sårbare arealer. Detailmonitering på drænoplandsniveau kan være et vigtigt værktøj til at identificere sårbare arealer. Sorbisense A/S har udviklet en prisbillig metode til monitering af pesticider og næringsstoffer i drænvand og grundvand, […]

SorbiCell® til pesticid og næringsstofmonitering Read More »