Satellitovervågning af søer

Der kommer hele tiden flere og bedre satellitter i kredsløb om jorden. Det betyder øgede muligheder for at anvende satellitbilleder til overvågning af miljøtilstanden. I denne artikel viser og vurderer vi de første danske erfaringer med at anvende satellitbilleder til overvågning af søers indhold af klorofyl α

Forfattere: Lars Boye Hansen, Torben Bramming Jørgensen & Martin Søndergaard

LinkedIn