Reduktionskapaciteter i sedimenter

Jordlagenes evne til at reducere nitrat – nitratreduktionskapaciteten – beregnes ofte på baggrund af analyser af jordlagenes indhold af et eller flere reducerende stoffer, eksempelvis organisk stof, pyrit og ferrojern. En ny og forholdsvis hurtig metode til analyse af sedimenters samlede indhold af reducerende stoffer gør det muligt – indenfor den samme økonomiske ramme – at opnå flere og mere detaljerede oplysninger om jordlagenes evne til at reducere nitrat.

Forfattere: Vibeke Ernstsen, Kenneth Ejsbøl, Ole Dyrsø Jensen & Jens Christian Storgaard

LinkedIn