Lars Boye Hansen

Ny satellitbaseret kortlægning af det kystnære miljø

Nye metoder har de seneste år gjort det muligt at monitorere vores kystmiljø på nye og mere rumligt dækkende måder. Hvad der i SeaStatus-projektet startede som detailstudier af undervandsvegetationen er således nu muligt på national skala. Med en web-baseret tilgang er metoderne desuden blevet ’pakket ind’, så analyser, der før krævede specialistviden nu kan udføres …

Ny satellitbaseret kortlægning af det kystnære miljø Læs mere »

Satellitovervågning af søers klorofylindhold

Klorofylkoncentrationen i søer er central for søernes økologiske tilstand. Også badevandskvaliteten afhænger af, hvor mange planktonalger, der er i vandet. Flere og bedre jordobservationssatellitter kan supplere de traditionelle overvågningsmålinger. Denne artikel beskriver et beta-værktøj, der kombinerer satellitbaseret informationom søers vandkvalitet med data fra NOVANA-programmet Forfattere: Lars Boye Hansen, Silvia Huber, Rikke Margrethe Closter, Hanne Kaas, …

Satellitovervågning af søers klorofylindhold Læs mere »

Satellitovervågning af søer

Der kommer hele tiden flere og bedre satellitter i kredsløb om jorden. Det betyder øgede muligheder for at anvende satellitbilleder til overvågning af miljøtilstanden. I denne artikel viser og vurderer vi de første danske erfaringer med at anvende satellitbilleder til overvågning af søers indhold af klorofyl α Forfattere: Lars Boye Hansen, Torben Bramming Jørgensen & …

Satellitovervågning af søer Læs mere »