Ressourcen regnvand

Tag hånd om regnvandet, hvor dråberne falder. Det er ægte Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR), når det er bedst. Sådan gør mange
byer, hvor LAR i årtier har været reglen i stedet for undtagelsen. LAR er meget andet end nedsivning. Fokus på forsinkelse og på at kombinere forskellige typer af anlæg er en vigtig del af planlægning af de mest effektive anlæg til Lokal Anvendelse af Regnvand.

forfattere: Erling Holm

LinkedIn