VARSKO: Varsling af oversvømmelse fra havet

Lavtliggende kystnære områder i Danmark har under de sidste store storme vist sig at være sårbare overfor oversvømmelse fra havet. Da lignende eller større storme også vil ramme landet i fremtiden og havniveau ydermere forventes at stige vil stadig flere områder blive påvirket. I et nyt samarbejde mellem DHI og Danmarks Meteorologiske Institut udvikles et nyt system til at varsle sådanne oversvømmelser.

Forfattere: Nils Drønen & Kristine Skovgaard Madsen

LinkedIn