Regnafstrømning: Miljømål og renseløsninger

Anvendelsen af våde regnvandsbassiner som renseløsning til separate udledninger af regnafstrømning har i mange år været gængs praksis. I byerne er denne praksis udfordret af pladsmangel. Desuden mangler der overblik over regnafstrømningernes påvirkning af den sø, å eller hav, som fungerer som recipient. Problematikken risikerer at blive en showstopper for klimasikringen af vores byer og opfyldelse af miljømål i recipienten. Med denne artikel ønsker vi at bidrage til diskussionen om ændring i den nuværende
praksis med anbefalinger til, hvordan vi kan arbejde videre.

Forfattere: Cecilie B. Andersen, Peter E. Holm & Karin Cederkvist

LinkedIn