Peter E. Holm

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen

Hvor regnafstrømningen fra byerne hidtil er blevet ledt til fælles- eller separat kloak er det sandsynligt, at vi i fremtiden i højere grad tilbageholder vandet på overfladen og lader det nedsive eller udnytter vandet til rekreative formål i bymiljøet. Den form for regnvandshåndtering stiller os overfor nogle hidtil usete udfordringer omkringsikring af regnafstrømningens kvalitet. Forfattere: …

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen Læs mere »

Geokemisk modellering og jordforurening

Der er store uudnyttede muligheder for brug af geokemiske modelleringsværktøjer i forbindelse med forurenede jorde, og en optimering af oprensningen af disse. Et eksempel med jordforurening med ioner af tungmetallerne kobber, chrom og arsen fra træimprægneringsvirksomhed demonstrerer, hvordan geokemisk modellering på en hurtig og relativ enkel måde bidrager til at kvantificere spredningsrisikoen og virkningen af …

Geokemisk modellering og jordforurening Læs mere »