Peter E. Holm

Regnafstrømning: Miljømål og renseløsninger

Anvendelsen af våde regnvandsbassiner som renseløsning til separate udledninger af regnafstrømning har i mange år været gængs praksis. I byerne er denne praksis udfordret af pladsmangel. Desuden mangler der overblik over regnafstrømningernes påvirkning af den sø, å eller hav, som fungerer som recipient. Problematikken risikerer at blive en showstopper for klimasikringen af vores byer og […]

Regnafstrømning: Miljømål og renseløsninger Read More »

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen

Hvor regnafstrømningen fra byerne hidtil er blevet ledt til fælles- eller separat kloak er det sandsynligt, at vi i fremtiden i højere grad tilbageholder vandet på overfladen og lader det nedsive eller udnytter vandet til rekreative formål i bymiljøet. Den form for regnvandshåndtering stiller os overfor nogle hidtil usete udfordringer omkringsikring af regnafstrømningens kvalitet. Forfattere:

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen Read More »

Geokemisk modellering og jordforurening

Der er store uudnyttede muligheder for brug af geokemiske modelleringsværktøjer i forbindelse med forurenede jorde, og en optimering af oprensningen af disse. Et eksempel med jordforurening med ioner af tungmetallerne kobber, chrom og arsen fra træimprægneringsvirksomhed demonstrerer, hvordan geokemisk modellering på en hurtig og relativ enkel måde bidrager til at kvantificere spredningsrisikoen og virkningen af

Geokemisk modellering og jordforurening Read More »