Andre presfaktorer end næringsstoffer

Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer giver i princippet plads til alt fra marsmænd til oplagte kandidater som trawlfiskeri. For at det ikke skal ende i spekulation og simpel kortlægning er det nødvendigt med solide analyser, der kan dokumentere påvirkninger baseret på viden om årsagssammenhænge. Her er resumeret analyser fra 8 konkrete undersøgelser.

Forfattere: Jens Kjerulf Petersen

LinkedIn