Overfladisk afstrømning fra marker

Overfladisk afstrømning er en mulig transportvej for vand og stof fra marker til vandløb og søer. Historisk har overfladisk afstrømning dog ikke været i fokus, selvom der har været opmærksomhed på omfanget af vanderosion på marker. Mere ekstreme nedbørshændelser og mere nedbør i den sårbare efterårsperiode med sparsom vegetation på markerne kan ændre på dette. Derfor viser vi i denne artikel nye målinger af overfladisk afstrømning, betydning for stoftilførsel til vandløb og en ny kortlægning for risikoen for overfladisk afstrømning.

Forfattere: Brian Kronvang, Niels B. Ovesen, Dominik Zak & Goswin Heckrath

LinkedIn