Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger

Traditionel økologisk restaurering bæres sjældent frem af videnskabelige hypoteser og solide målinger før og efter restaureringen. Derfor mangler solide data og videnskabelig evidens for effekterne ofte. Vi har anvendt en systematisk forskningsstrategi langs Øle Å’s øvre løb på Bornholm, hvor den tætte mørke granskov er blevet fældet for at skabe en mere indbydende og rigere natur. Intensive målinger på land og i åen, både før og efter indgrebet, skal dokumentere udviklingen og teste forudsigelser. Her er baggrunden og nogle foreløbige resultater.

Forfattere: Lars Baastrup-Spohr, Kaj SandJensen, Jonas Morsing, Kenneth Martinsen, Jørgen Bo Larsen & Karsten Raulund-Rasmussen

LinkedIn