DBSync – opdateret adgang til PCJupiterXL

DBSync er resultatet af et udviklingsprojekt af samme navn med deltagere fra GEUS, COWI og EarthFX (Canadisk miljø- software udviklings firma), finansieret af COWI fonden samt GEUS. Projektet havde til formål at forbedre adgangen til den nationale boringsdatabase PCJupiterXL samt danne grundlag for en generel metodik for forbedret adgang til andre offentligt tilgængelige databaser.

Forfattere: Peter Scharling & Martin Hansen

LinkedIn