Brug af sekundavand i vandkiosker

Sekundavand kan erstatte drikkevand ved de anvendelser, hvor derikke er krav om brug af vand med drikkevandskvalitet fx til vandingeller kloakspuling. En certificeringsordning og kvalitetskrav tilsekundavand, som definerer hvilke typer sekundavand, der kan anvendes til hvilke formål, vil kunne være med til at fremme brugen af sekundavand fra fx vandkiosker.

Forfattere: Marianne B. Marcher Juhl

LinkedIn