Våde naturtyper i det udrænede og drænede landskab

De seneste to hundrede års afvanding af lavbundsjorde i Danmark har medført en betydelig reduktion i de arealer hvor de våde naturtyper kan vokse. Digitalisering af tre historiske kortværker er lavet for at kvantificere hvilke afvandingsperioder og afvandingsmetoder der har været mest betydende for naturtypernes historiske udbredelse.

Forfattere: Bertel Nilsson, Mogens Humlekrog Greve, Mette Balslev Greve, Marianne B. Wiese, Lisbeth Tougaard & Sonja LiTind

LinkedIn