Mogens Humlekrog Greve

Våde naturtyper i det udrænede og drænede landskab

De seneste to hundrede års afvanding af lavbundsjorde i Danmark har medført en betydelig reduktion i de arealer hvor de våde naturtyper kan vokse. Digitalisering af tre historiske kortværker er lavet for at kvantificere hvilke afvandingsperioder og afvandingsmetoder der har været mest betydende for naturtypernes historiske udbredelse. Forfattere: Bertel Nilsson, Mogens Humlekrog Greve, Mette Balslev

Våde naturtyper i det udrænede og drænede landskab Read More »

Sandede områders pesticidfølsomhed

I denne artikel afprøves et nyudviklet grundlag til udpegning af pesticidfølsomme arealer. Det er muligt at beskrive de sandede jordes generelle følsomhed over for udvaskning af pesticider ud fra jordens indhold af humus og fine kornstørrelsesfraktioner. I afprøvningen er der benyttet et nyt pixelbaseret jordbundskort over Danmark Forfattere: Bo Vangsø Iversen, Mogens Humlekrog Greve &

Sandede områders pesticidfølsomhed Read More »