Midlertidig vandstandssænkning i Skærsø?

Midlertidig vandstandssænkning er ikke almindeligt benyttet til sørestaurering, hvilket betyder, at der ikke findes megen viden inden for dette område. Det forventes, at et sådant indgreb kan øge udbredelsen af grundskudsplanter samt sedimentets fosforbinding og desuden stabilisere sedimentet i Skærsø, men spørgsmålet er, om det fører til frigivelse af fosfor fra sedimentet, når vandstanden igen stiger. Vi har undersøgt, hvad der sker i sedimentet i Skærsø ved en simuleret midlertidig vandstandssænkning og om grundskudsplanterne kan vokse på større vanddybde end nu.

Forfattere: Ronja Nygaard, Anna M. Klamt, Sandra M. Døssing, Henning S. Jensen, Kasper Reitzel & Frede Ø. Andersen

LinkedIn