Kortlægning af hydraulisk ledningsevne med nye geofysiske målinger

Geofysiske målinger med induceret polarisation kan give estimater af jordens hydrauliske egenskaber ud over den vanlige litologi-information (sand, ler, kalk, osv). Det er jordens evne til at oplade og aflade en strøm der måles på, og metoden har været kendt længe, men med nylige instrumentforbedringer og øget computerkraft er det muligt både at måle signalerne i tilstrækkelig detalje samt at fortolke dataene efterfølgende. Disse forhold betyder, at det nu er muligt at foretage en rumlig bestemmelse af den hydrauliske ledningsevne, hvilket giver helt nye muligheder til kortlægning af grundvandsmagasiner.

Forfattere: Anders Vest Christiansen, Gianluca Fiandaca, Pradip Kumar Maurya, Ingelise Møller, Esben Auken, Nicola Balbarini & Poul L. Bjerg

LinkedIn