Hvordan kan 3D geologiske modeller bruges i forureningsundersøgelser?

En 3D geologisk model opstilles ud fra en tolkning af feltdata fra bl.a. boringer og geofysiske målinger. Den grundlæggende konceptuelle forståelse af geologien er central for tolkningerne af data. Ligeledes er valget af undersøgelses- og modelleringsmetoder i høj grad afhængig af det geologiske dannelsesmiljø. Typisk er det mest optimalt at kombinere geofysiske data med geologisk information fra traditionelle boringer. Den geologiske model er en forudsætning for at forstå de hydrauliske strømningsveje og dermed spredningsvejene for en forurening i en forureningsundersøgelse.

Forfattere: Ingelise Møller, Anne-Sophie Høyer, Knud Erik Klint, Gianluca Fiandaca, Pradip K. Maurya, Nicola Balbarini, Anders Vest Christiansen, Mads G. Møller & Poul L. Bjerg

LinkedIn