GEOCON – Udvikling og integrering af geofysiske målinger i forureningsundersøgelser

Forurenede grunde udgør en risiko for grundvand og overfladevand, da de indeholder miljøfremmede organiske stoffer og uorganiske
stoffer, som kan skade grundvandet og økosystemer i overfladevand. Det danske samfund bruger hvert år mange midler på at undersøge, risikovurdere og oprense forurenede grunde. Det er derfor vigtigt konstant at have fokus på, hvordan vi kan forbedre de undersøgelser, der ligger til grund for, hvorledes vi risikovurderer og prioriterer de mange forurenede grunde til oprensning. I GEOCON projektet har der været fokus på, hvordan geofysiske målinger kan bidrage til at forbedre data- og vurderingsgrundlaget i forureningsundersøgelser. Der er i det følgende foretaget en beskrivelse af det samlede projekt, samt hvorledes de tre efterfølgende artikler indgår i projektet.

Forfattere: Poul L. Bjerg, Anders Vest Christiansen, Ingelise Møller, Mads Georg Møller, Tom Birch Hansen & Jørn Kristian Pedersen

LinkedIn