Geofysik kortlægger grundvandsforurening

Geofysiske DCIP-målinger kan nu anvendes til at kortlægge grundvandsforurening. Der er i de seneste år sket en stærk forbedring af de geofysiske DCIP-målemetoder i form af opløsning, databehandling og fortolkning af målingerne. Udviklingen har muliggjort, at resultaterne af geofysikken nu kan anvendes til at opnå en bedre forståelse af forureningskemien og udbredelsen af en grundvandsforurening. Tolkningen er dog ikke simpel, og der er fortsat et behov for at udvikle forståelsen af sammenhængen mellem de geofysiske DCIP-målinger og forureningskemien, så resultater ikke overfortolkes eller fejlfortolkes.

Forfattere: Poul L. Bjerg, Nicola Balbarini, Vinni Rønde, Anders Vest Christiansen, Pradip Maurya, Gianluca Fiandaca, Esben Auken, Ingelise Møller & Mads Georg Møller

LinkedIn