Kemisk sørestaurering 2: Fysiske sidegevinster og ulemper

I mange danske søer vil overskuddet af fosfor i søbunden kunne bindes kemisk med aluminium eller Phoslock. Disse kemiske teknikker er lovende metoder til sørestaurering, men når de overføres fra laboratoriet til fuldskalaforsøg, får de fysiske forhold i vandmasserne pludselig stor betydning. Vi præsenterer her, hvor forskelligt de to produkter opfører sig under og efter udsynkning til sedimentet og diskuterer, hvad det betyder for deres anvendelighed.

Forfattere: Mogens R. Flindt, Sara Egemose, Kasper Reitzel, Henning S. Jensen og Frede Ø. Andersen

LinkedIn