Kemisk sørestaurering 1: Et nyt fosfatbindende produkt

Mange danske søer får svært ved at opfylde vandrammedirektivets mål i 2015 pga. intern fosforbelastning. Der er derfor stor interesse for metoder til at binde fosfor i søbunden. Phoslock er et lerprodukt, som er beriget med grundstoffet Lanthan, der binder fosfat godt. Vi tester her, hvordan produktet opfører sig i vand fra forskellige søer og diskuterer de kemiske egenskaber i forhold til aluminium, der allerede anvendes til at mindske intern fosforbelastning.

Forfattere: Kasper Reitzel, Henning S. Jensen, Sussi Mortensen, Sara Egemose, Mogens Flindt og Frede Ø. Andersen

LinkedIn