Danmarks biodiversitet

Med inspiration fra Ferskvandssymposiet, som afholdes hvert andet år, blev der i januar 2011 på Aarhus Universitet afholdt det første danske biodiversitetssymposium. Miljøminister Karen Ellemann åbnede symposiet med dugfriske erfaringer fra COP 10 i Nagoya og slog derpå fast, at biodiversitet er den vigtigste sag på hendes bord. Således opmuntret, kunne 270 forventningsfulde biodiversitetsforskere og naturforvaltere gå i lag med det tætpakkede faglige program

Forfattere: Rasmus Ejrnæs og Bettina Nygaard

LinkedIn