Dansk biodiversitet under luppen?

En effektiv indsats for at redde den biologiske mangfoldighed forudsætter en basal viden om, hvilke arter der findes, og hvordan de er udbredt. I Danmark findes 35–40.000 arter, men vores kendskab til deres systematik og udbredelse er meget mangelfuld. DanBIF arbejder på at gøre viden om dansk biodiversitet frit tilgængelig via internettet. Men der mangler stadig grundlæggende viden på området.

Forfattere: Finn Borchsenius, Henrik Enghoff, Isabel Calabuig og Lotte Endsleff

LinkedIn