Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 2

Knust beton er et billigt restprodukt, som effektivt binder fosfat (P) ved høje pH-værdier. Når beton kommer i kontakt med vand udskilles basisk kalciumhydroxid og pH stiger markant til værdier hvor P-fjernelsen er mest effektiv. De høje pH-værdier begrænser dog anvendelsesmulighederne. I denne artikel undersøges mulighederne for at anvende knust beton i eller omkring dræn eller som filtermedie i infiltrationsbassiner og derved reducere P-belastningen af vores våde naturområder.

Forfattere: Melanie J. Sønderup, Malde V. Beinthin, Kasper Reitzel, Sara Egemose og Mogens R. Flindt.

LinkedIn