Vandplaner – Geografi og §§

Vandplanerne indeholder de nye miljømål, men de mangler faktisk i flere tilfælde den centrale geografiske identifikation af objekterne for miljømålene – vandforekomsterne og de beskyttede områder. Dertil kommer, at rigtig mange søer, vandløb og beskyttede områder, slet ikke er medtaget i vandplanerne – og derfor slet ikke har noget miljømål.

Forfattere: Lasse Baaner

LinkedIn